Odmor za naše heroje

Politika privatnosti

Karisma Hotels Adriatic Montenegro

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ukoliko se interesujete za zaštitu podataka ličnosti na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za Vas!

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Worldwide Marketing Services d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, (u nastavku „WMS“ ili „mi“).
1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?
2. Koje podatke prikupljamo od Vas
  (1) Kontaktiranje sa WMS-om – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)
  (2) Poseta internet stranice
  (3) Korišćenje kolačića
  (4) Društvene mreže
  (6) Klijenti i poslovni partneri
  (7) Lica povezana sa klijentima
3. Ko ima pristup Vašim podacima?
4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?
6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
7. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao posetioca našeg sajta, kao i ukoliko ste aplicirali za posao, poslali upit za ponudu, ukoliko nas pratite na društvenim mrežama i sl. Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada pošaljete svoj CV i popunite određeni formular, ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim poslovnim prostorijama.

Dalje u tekstu ćemo Vam objasniti svrhe obrada podataka i osnove u Zakonu.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a WMS i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Ko ima pristup Vašim podacima?).

2. Koje podatke prikupljamo od Vas (podaci koje prikupljamo u zavisnosti od načina kontakta)

1) Kontaktiranje sa WMS-om– različite vrste upita (kontakt e-mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama kao i vrste upita, ti podaci mogu obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o Vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, kao i za potrebe prikupljanja statističkih podataka kako bismo unapredili naše poslovanje. Za potrebe statistike biće izvršena anonimizacija, tako da podatak ne može biti doveden u vezu sa konkretnim licem.

2) Poseta internet stranice

WMS obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se koriste za optimizaciju naše internet stranice.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
- datum i vreme pristupa,
- ime i URL preuzete datoteke,
- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
- obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
- obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
- procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je Legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

3) Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete našoj internet stranici. Kolačići ne nanose štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere.

4) Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo WMS ima ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:
Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka- komentare, video snimke, slike, lajkov itd, objavljuje operater. WMS ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnih sadržaja i podatke koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je Legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

5) Klijenti i poslovni partneri

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od klijenata su: ime i prezime kontakt osoba, e-mail adrese, brojevi telefona.

Svi navedeni podaci se čuvaju na serveru

Svi navedeni podaci se koriste u poslovne svrhe, radi unapređenja poslovanja i poslovnih veza.

WMS vrši obradu podataka o ličnosti na osnovu svojih Legitimnih interesa, kao i na osnovu pristanka klijenata i poslovnih partnera.

Podaci o ličnosti klijenata i poslovnih partnera zadržavaju se na serveru sve vreme neophodno za realizaciju svrhe u koju su prikupljeni.

6) Lica povezana sa klijentima

U zavisnosti od klijenta koji je rukovalac, WMS kao obrađivač može da vrši obradu sledećih podataka o ličnosti: ime, prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i dr. Naša politika podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od klijenata tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno u pomenute svrhe.

Kada treba da obradimo podatke o ličnosti za potrebe pružanja profesionalnih usluga, od klijenata tražimo da obaveste lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu „Nosioci podataka“) da će njihovi podaci biti korišćeni. Naši klijenti mogu da koriste relevantne odeljke ove Politike privatnosti, odnosno da upute nosioce podataka da koriste iste, ukoliko to smatraju potrebnim.

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od klijenata, odnosno trećih lica koji postupaju u skladu sa instrukcijama koje su dobili od klijenata.

Mi možemo da vršimo obradu ličnih podataka fizičkih lica povezanih sa našim korporativnim klijentima na osnovu naših Legitimnih poslovnih interesa (npr. pružanje usluga klijentu), odnosno na osnovu saglasnosti za obradu podataka ukoliko je ista tražena od nosioca podataka.

Tako obrađene podatke o ličnosti zadržavamo tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja Legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup Vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja. Kriterijume za period čuvanja podataka kreiramo u skladu sa svrhom. S druge strane, podaci dobijeni na osnovu pristanka se mogu čuvati dokle god postoji osnov, odnosno dok se pristanak ne opozove.

5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.

6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

• da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke;
• da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
• da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvideli (slanjem mail-a na marketing@karismaadriatic.com). Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;
• da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da WMS-u više nisu potrebni Vaši podaci;
• da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
• da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

7. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 13.05.2020. godine. Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

VRH